…  νομίζω χωρίς κανένα ιδιαίτερο προβληματισμό, κοιτάζοντας συνήθως τι δέντρα έχει η περιοχή, πως είναι φυτεμένος ο ελαιώνας του γείτονα, κλπ.   Ενώ τι θα έπρεπε να γίνει;  θα έπρεπε  να εξετάσουμε και άλλες περιπτώσεις ποικιλιών, και σε τι αποστάσεις θα φυτευθούν τα νέα δέντρα. Αυτά τα δύο στοιχεία, ποικιλία και διαστάσεις φύτευσης παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην αποδοτικότητα του ελαιώνα και τελικά στην βιωσιμότητα του.

διαβάστε περισσότερα...